Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Užitočné informácie

Užitočné informácie

Na tomto mieste nájdete množstvo potrebných rád a postupov v súvislosti s hľadaním práce pre uchádzačov o zamestnanie alebo ponúkaním pracovných pozícií pre zamestnávateľov.

Ako začať s hľadaním práce

Právo na prístup k zamestnaniu

Právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie

Evidencia UoZ

Informácie ohľadom zaraďovania občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Práva, povinnosti a výhody občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zárobková činnosť UoZ

Môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť?